Osteopathie en Lage rugklachten bij volwassenen

08/12 2014 10:11

Lage rugklachten bij volwassenen

Lage rugklachten kunnen heel pijnlijk en vervelend zijn. Bij sommigen komt dit bijvoorbeeld door een hernia, bij de ander is het een aspecifieke. Allen beïnvloeden ze de dagelijkse mobiliteit. Er zijn verschillende medicijnen en therapieën voor. Uit onderzoek blijkt dat osteopathie een goede bijdrage kan leveren aan de verlichting van pijn. We hebben een aantal onderzoeken voor u op een rijtje gezet.

Osteopathie bij een hernia
In dit onderzoek werden patiënten met een lumbale hernia onderzocht. Er was een vergelijking tussen een osteopathische behandeling en chemonucleolysis (injectie met medicijn). Hoewel bij beide behandelingen het klachtenniveau afnam, bleken de effecten van de osteopathische behandeling het grootst. Op twee en zes weken na de behandeling was het effect nog duidelijk aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat de osteopathische behandeling vele malen goedkoper is dan een dure chemonucleolyse behandeling. (Burton et al., 2000)

Osteopathie bij subacute lage rugklachten
Bij subacute lage rugklachten wordt vaak een conventionele behandeling uitgevoerd, bestaande uit pijnmedicatie, spierverslappers en fysiotherapie. In dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen osteopathie en de conventionele behandeling. Er werden 172 patiënten onderzocht. Hieruit bleek dat de osteopatisch behandelde groep duidelijk minder pijnmedicatie en spierverslappers gebruikte dan de andere groep. Osteopathie heeft dus de pijn kunnen verlichten. (Anderson et al. 1999)

Osteopathie bij aanwezigheid van pijn- en ontstekingsmediatoren
Tijdens dit onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen een placebo-behandeling en een osteophatische behandeling bij chronische pijn. Er is sprake van chronische pijn als men hogere concentraties van pijn-en ontstekingmediatoren in het bloedbeeld vindt. Tijdens dit onderzoek werd het bloed onderzocht op zogenaamde biomarkers die gerelateerd zijn aan pijnklachten. Dit werd gedaan voorafgaand aan de behandeling, dertig minuten erna en 24 uur na de behandeling. Osteopathie bleek al na dertig minuten deze stoffen te verminderen in vergelijking met de controlegroep die een placebobehandeling onderging. (Degenhardt et al., 2007)

Dit is een kleine greep uit de onderzoeken die zijn gedaan naar de behandeling van lage rugklachten in combinatie met osteopathie. Voor vragen of meer informatie over lage rugklachten kunt u contact opnemen met osteopaat Jop Mur. U kunt ook bellen voor een telefonisch consult.

(Bron: www.osteopathie.nl)