Blog

Waarom osteopathie voor uw baby?

27/01/2016 - 08:01

Osteopathie is er voor iedereen, dus ook voor pasgeborenen. Door middel van osteopathie kunnen eventuele klachten die een baby tijdens de geboorte heeft opgelopen, worden vastgesteld en zo mogelijk worden behandeld. De meest voorkomende klachten waarmee baby’s te kampen hebben, […]

Gereserveerde consulten voor oud-patiënten

26/11/2015 - 11:11

Vanaf 2 januari 2016 reserveert Osteopaat Amsterdam 2 consulten per week voor patiënten die eerder onder behandeling zijn geweest en opnieuw een afspraak willen maken. De tijdssloten die nu zijn gereserveerd voor oud-patiënten zijn: maandag- en vrijdagmiddag om 15.30 uur. […]